5
האם אתם זקוקים למידע אודות השיטות הטובות ביותר שעשויות לעזור לפתור את בעיית ההרטבה הלילית?
זוהי בעיה נפוצה בקרב ילדים וכמו כן מתבגרים. ד"ר קובי שגיא הציג מכשיר ייחודי, בשם "פיפימון". פעמון זה מגיע יחד עם סדינית חיישנים והינו חלק מהפתרון. למידע נוסף, רצוי להתייעץ עם טל שגיא אשר יוכל לעזור ולהמליץ על הפתרון הטוב ביותר להרטבת לילה.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.